Merano Forum
Merano Guide

แบบบ้านก่อสร้างสำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ทำไมต้องมีแบบบ้านก่อสร้าง

การก่อสร้างอาคารสักหลัง เพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มักจะประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน นอกจากการหาช่าง หรือผู้รับเหมา การทำสัญญา การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเล หรือที่ดิน สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ แบบบ้าน เราจำเป็นต้องมีแบบบ้านหรือแบบก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างกับทางอบต.หรือเทศบาล รวมถึงเพื่อการดูแลงานก่อสร้างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ หรือขนาดพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับวิศวกรผู้ดูแลงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านเพื่อให้ทราบรายละเอียดอ้างอิงตามสัญญา

แบบบ้านมีกี่ประเภท

แบบบ้าน หรือแบบก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

เป็นแบบก่อสร้างที่ทำให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ใช้สอย แปลนห้อง และลงรายละเอียดส่วนขยายหน้าต่าง ประตู บันได ผิวกระเบื้อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับประเมินราคาวัสดุตกแต่งของบ้าน

แบบก่อสร้างเชิงวิศวกรรม (Engineering Drawing)

เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร ระบุขนาด มิติ ตำแหน่งของแต่ละส่วนในอาคาร ทางทีมวิศวกรจะออกแบบโดยใช้โปรแกรมคำนวณเฉพาะทาง และประเมินความแข็งแรงของอาคารตามที่กฎหมายด้านโยธาธิการกำหนด

แบบก่อสร้างประเภทนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงสร้าง และงานระบบ (ไฟฟ้าและสุขาภิบาล เป็นอย่างน้อย) การเดินสายไฟไปยังจุดต่าง ๆ ให้เราได้ใช้เปิด/ปิดสวิตช์ไฟ การเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้งในห้องครัวภายในบ้าน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแบบก่อสร้างเชิงวิศวกรรมลงเป็นการรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการใช้งานของผู้พักอาศัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบโครงสร้างใต้ดิน และโครงสร้างอาคารที่อยู่เหนือดิน ขนาดของเสา คาน พื้น ผนัง ไปจนกระทั่งหลังคาบ้านเลยทีเดียว

ดังนั้นหากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีแบบบ้าน ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้เพื่อประเมินราคา ความแข็งแรง และการออกแบบในเชิงวิศวกรรม ช่วยให้เจ้าของมีความเข้าใจตรงกับสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีกด้วย

ขอบคุณต้นฉบับจาก: www.contelhome.com/แบบบ้านก่อสร้าง

Related posts

เทคนิคการขายบ้านให้ออกภายใน 60 วินาทีแรกที่เริ่มขาย

merano

4 สัญญาณบ้านที่จะทำให้คุณป่วย โดยไม่รู้ตัว

vingtod

เคล็ดลับการจัดสวนตามหลักทรงยันต์ 8 เหลี่ยม

merano