Merano Forum
Merano Guide

ทำไมถึงจำเป็นต้องทำประกันรถยนต์ มีข้อดีที่ไม่ควรละเลยอย่างไร

มีเจ้าของรถยนต์หลายคนที่ไม่ได้ทำ ประกันรถยนต์ หรือประกันภัยภาคสมัครใจไว้ เพราะเห็นว่ามี พ.ร.บ. ก็เพียงพอแล้ว ทำให้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของพ.ร.บ.ขึ้น ต้องประสบกับปัญหาที่ไม่ได้ประกันความเสี่ยงเอาไว้ วันนี้เราจึงจะมาดูเหตุผลและข้อดีของการทำประกันที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนไม่ควรพลาดครับ

ข้อดีของการทำประกันรถยนต์

โดยเราควรคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆจากการใช้รถใช้ถนนเอาไว้ล่วงหน้าครับ ซึ่งการทำ ประกันรถยนต์ คือการประกันความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งโดยมีข้อดีดังนี้

  • รับเงินก้อนตามทุนประกัน

หากคุณทำแต่ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ.เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้เอาประกันและบุคคลอื่น ซึ่งรวมไปถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ แต่ว่าจะไม่ได้รับการคลุมครองไปถึงทรัพย์สินที่เสียหายด้วย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยนต์จึงควรเลือกทำประกันภัยแบบสมัครใจเอาไว้ด้วยเพื่อความครอบคลุมในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากพ.ร.บ.นั่นเอง

  • ผู้ประสบเหตุไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบเหตุทางรถยนต์ ให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายเองก่อน ทำให้สามารถลดปัญหาความล่าช้าจากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลออกไปได้ โดยวงเงินค่ารักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมทั้งผู้เอาประกัน ผู้โดยสารภายในรถยนต์ และคู่กรณีร่วมด้วย ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่จะเบิกได้จากประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.นั้นอาจจะครอบคลุมไม่ถึง

  • มีรถยนต์สำรองให้ใช้ชั่วคราวก่อน

ในบางรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน มีบริการรถยนต์ชั่วคราวจากทางศูนย์บริการให้แก่ผู้เอาประกันที่ประสบเหตุใช้ก่อนได้ โดยแก้ปัญหาที่ว่าหากรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมเป็นเวลานานๆ ผู้เอาประกันก็สามารถใช้รถทำการค้าหรือเดินทางได้สะดวกเช่นเดิมไม่ติดขัดนั่นเอง หรือบางแห่งก็ให้เบิกเงินค่าเดินทางได้ระหว่างที่ไม่มีรถใช้ชั่วคราว จึงเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้เป็นบริการดีที่จะได้จากการทำประกันภัยภาคสมัครใจ

  • ขอรับบริการฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยมีการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความคุ้มครองที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประสบเหตุทางรถยนต์ในยามวิกาลในที่ที่ห่างไกล โดยในบางกรมธรรม์จะให้การดูแลเรื่องจัดหาที่พักให้ไว้ก่อนอีกด้วย จึงเป็นการเพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทางที่อยู่บนความไม่ประมาทนั่นเอง

  • จะได้รับค่าเสียหายตามประเภทกรมธรรม์ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม

ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์นั้น ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเท่ากัน ซึ่งรวมไปถึงตัวคู่กรณีอีกด้วย

ด้วยข้อดีทั้ง 5 ข้อจากการทำ ประกันรถยนต์ ที่ได้กล่าวไปนี้เป็นเหตุลที่ดีและให้เห็นถึงความคุ้มค่าว่าทำไมคุณจึงควรเลือกทำประกันภัยภาคสมัครใจเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยที่ไม่ประมาทและการคุ้มครองที่มากกว่านั่นเองครับ

Related posts

วิธีการประหยัดเงินจากอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์

merano

4 สัญญาณบ้านที่จะทำให้คุณป่วย โดยไม่รู้ตัว

vingtod

เคล็ดลับการจัดสวนตามหลักทรงยันต์ 8 เหลี่ยม

merano